Software
Home > Producten > Software

Omschrijving

Software is een breed begrip. Veel van de software die wij maken kan geschaard worden onder webapplicaties. Een webapplicatie is een stuk software met een automatiserende functie en kan ge´mplementeerd worden in een website. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld een urenregistratiesysteem of webwinkel.

Het belangrijkste van software zijn de functionaliteiten. Dit is wat de software moet kunnen en doen. Daarnaast zijn er aan de software ook eisen te stellen, bijvoorbeeld aan de gebruikersvriendelijkheid. In het geval van een webapplicatie kunnen wij tevens zorgen voor hosting of wat voor ondersteunende faciliteiten dan ook.

Werkwijze

Van benadering tot oplevering software verloopt ons proces standaard als volgt: allereerst moeten alle functionaliteiten en overige eisen gedetailleerd worden vastgelegd in een blauwdruk. Aan de hand van dit document maken wij een bijbehorende offerte en nadat er een overeenkomst is gesloten wordt er aan de slag gegaan met de bouw en implementatie. Na afronding van dit stadium, lopen we het product nog een keer met u door om alles te perfectioneren en productiewaardig te maken.

Ervaring

Wij hebben ervaring met het ontwerp, de bouw en het onderhoud van allerlei soorten software, maar vooral op het gebied van webapplicaties. Hieronder vindt u een selectie van projecten op dit gebied.